Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU ORAZ APLIKACJI MOBILNYCH beneDeo.com  

 

Polityka prywatności

 

Użytkowniku! Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego szczególnie starannie dbamy o Twoje dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu serwisu i aplikacji beneDeo.com (dalej „Serwis”). Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady dotyczące korzystania z tzw. plików cookies.

 

 1. Administrator
 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) podawanych i udostępnianych w związku z korzystaniem z Serwisu, jest Fundacja beneDeo z siedzibą w Warszawie (02-026) przy ulicy Raszyńskiej 32/44 lok. 81, nr KRS 0000574490, NIP 7010505975, REGON 362468582.
 2. Dostęp do danych osobowych naszych Użytkowników posiadają tylko osoby upoważnione.

 

 1. Cel przetwarzania
 1. Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników a Administratorem w ramach Serwisu, w tym w celu kontaktowania się z Użytkownikami, prowadzenia księgowości oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w procesie Rejestracji.
 2. Poza powyższym za zgodą Użytkownika Dane wykorzystywane będą również do przesyłania Użytkownikom, w tym na adres email podany przez Użytkownika, przez Administratora lub inne podmioty informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych), jak również innych celów na które Użytkownik wyrazi zgodę.
 3. Wszelkie badania społeczności Serwisu odbywają się tylko za zgodą Administratora, a publikowane wyniki badań nie mogą zawierać danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników.

 

 1. Podstawa przetwarzania Danych
 1. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji w Serwisie jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
 2. Poprzez oznaczenie odpowiednich, odrębnych pól w formularzu rejestracji Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych informacji handlowych wysłanych przez Serwis w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji, w tym także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zgoda, o której mowa może być w każdej chwili odwołana.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.

 

 1. Zbiór Danych

Zbiór Danych (dalej „Zbiór Danych”) Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Prawa Użytkownika
 1. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

 1. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu                                 i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

 

          Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych. Dostęp do Serwisu możliwy jest przez serwer dedykowany (tj. oddzielny komputer pełniący rolę serwera). Konfigurujemy go optymalnie dla potrzeb serwisu, co przyśpiesza ładowanie się portalu i sprawia, że praca Serwisu jest bardziej stabilna.

 

 1. Informacja o korzystaniu z tzw. plików  cookies
  1. Wiele stron internetowych zapisuje w schowku przeglądarki (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika urządzenia z pośrednictwem,  którego łączysz się z Internetem tzw. pliki cookies. Serwis także korzysta z tej możliwości w celu zapamiętywania Twoich indywidualnych ustawień niektórych funkcji Serwisu, z których bez uruchomionej obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce nie mógłbyś korzystać.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. 
  3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. Pamiętaj, że możesz w każdej chwili zmienić lub wyłączyć korzystanie z plików cookies dla konkretnej strony internetowej, lub dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki. 
  5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. 
  6. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w szczególności w celu:
 1. tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej użytkownikowi informacji;
 2. zmiany wyglądu lub wersji Serwisu;
 3. przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji);
 4. zapewnienia dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania;
 5. zapamiętywania informacji, które zostały podane, takich jak na przykład wybrany język strony;
 6. dostosowywanie treści informacyjnych i promocyjnych, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 7. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 8. sterowanie ponownym wyświetlaniem komunikatów typu „popup” po upływie określonego interwału czasowego;
 9. zarządzanie pamięcią podręczną w celu optymalizacji czasu wyświetlania strony użytkownikom.
  1. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
 1. niezbędne pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, 
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa - np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu, 
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 4.  funkcjonalne pliki cookies - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. reklamowe pliki cookies - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. Dostęp do Danych Użytkownika opublikowanych w Serwisie
  1. Użytkownik w ustawieniach Profilu w Panelu Użytkownika, może wybrać kto będzie miał dostęp do poszczególnych elementów jego Profilu, w tym do zamieszczanych przez niego Materiałów, kto może komentować jego Materiały, dla kogo będzie widoczny.
 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w Serwisie. Użytkownik może dokonać usunięcia Konta poprzez kliknięcie linka "Usuń Konto". Następnie wymagane jest potwierdzenia usunięcia Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika podany w procesie rejestracji, który przekieruje Użytkownika na stronę Serwisu. Usunięcie Konta zostanie potwierdzone przez Administratora poprzez wyświetlenie na stronie Serwisu odpowiedniej informacji o przyjęciu zgłoszenia usunięcia Konta do realizacji. Usunięcie Konta nastąpi nie później niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia Administratorowi Konta do usunięcia, o którym mowa w niniejszym punkcie. Usunięcie Konta rozwiązuje Umowę.

 

 1. Pozostałe Postanowienia
 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu lub Usług niezgodnie z Regulaminem, Polityką Prywatności lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 3. Administrator korzysta z adresów IP zbieranych w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.