Ochrona danych osobowych darczyńców Fundacji beneDeo

 

1. Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Fundacja beneDeo (KRS 0000574490) z siedzibą w Warszawie przy ul. Raszyńskiej 32/44/81. Kontakt z Fundacją jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną (pod adresem fundacja@benedeo.com).

2. Fundacja uzyskuje dane darczyńców od banku w związku z informacją o przelewach dokonanych na rzecz Fundacji.

3. Dane osobowe darczyńców są zbierane i gromadzone w celu informowania donatorów o działalności Fundacji i przesyłania podziękowań za udzielone wsparcie.

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być jedynie osoby pisemnie upoważnione przez Zarząd Fundacji (np. księgowość, biuro), pracownicy poczty polskiej (np. przy wysyłce podziękowań).

5. Darczyńca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Darczyńca ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach określonych powyżej w ust. 2 niniejszej informacji (art. 32 ust. 1 punkt 8 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).