Czy jestem autentyczny?

Added 10 December 2016 by Dom Józefa

Dwie postacie z dzisiejszej Ewangelii łączy ze sobą wiele. Jan Chrzciciel I Eliasz: jeden i drugi gorliwy, radykalny, nie dopuszczający drogi na skróty...

Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mt 17, 10-13.
Sobota II Tydzień Adwentu
ks. Łukasz Zawidzki


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...