Życie bez grzechu nie wystarczy, aby osiągnąć zbawienie

Added 8 December 2016 by Dom Józefa

Maryja była bez grzechu jako najpiękniejsza z niewiast. Przez całe swoje ziemskie życie była też dla Boga i dla drugiego człowieka...

Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 1, 26-38.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
ks. Adam Kraska


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...