Ewangelia dla zmęczonych

Added 7 December 2016 by Dom Józefa

"Przyjdźcie do mnie wszyscy" - mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Ale człowiek niekoniecznie chce usłyszeć tę prośbę...

Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mt 11, 28-30.
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
Ks. Michał Korach


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...