Rozradujmy się naszym zbawieniem!

Added 6 December 2016 by Dom Józefa

W starożytnym Izraelu rola pasterza nie ograniczała się tylko do bycia przewodnikiem stada. Dobry pasterz często musiał narażać się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa...

Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mt 18, 12-14.
Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
ks. Mateusz Puchała


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...