Adwent - czas przygotowania, by głosić i uzdrawiać

Added 3 December 2016 by Dom Józefa

Jezus w dzisiejszej Ewangelii rozsyła swoich uczniów, aby głosili królestwo Boże, aby leczyli i uzdrawiali chorych. Nie robi tego od razu po wybraniu tych apostołów i uczniów, robi to dopiero po pewnym czasie, po przygotowaniu. Potraktuj czas Adwentu jako czas przygotowania - do tego, by głosić, że Chrystus przyszedł na świat dla nas.


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mt 9, 35-10, 1.5. 6-8.
Sobota I Tydzień Adwentu
diakon Damian Janicki, Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie (parafia praktyk)


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...