Idźcie i głoście!

Added 2 December 2016 by Dom Józefa

Możemy odnieść wrażenie, że zdanie, które Jezus wypowiada na końcu dzisiejszej Ewangelii, wielu chrześcijan wzięło sobie głęboko do serca. (...) Nie jest to jednak ostateczny nakaz misyjny Jezusa...

Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mt 9, 27-31.
diakon Jędrzej Zaczyk, parafia pw. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie (parafia praktyk)


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...