Słuchaj Izraelu

Added 1 December 2016 by Dom Józefa

Poszukiwanie woli Bożej jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Tylko jak ją dobrze odczytać? Z pomocą przychodzi nam dzisiejsza Ewangelia...

Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Mt 7, 21. 24-27.
diakon Łukasz Urban, parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim (parafia praktyk)


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...