Świat przemija

Added 25 November 2016 by Dom Józefa

Pan Jezus uczy nas, byśmy, patrząc na świat, robili to mądrze i dostrzegali znaki, które świadczą o tym, że bliskie jest jego królestwo. Te znaki są w przyrodzie (świadczącej o fantazji Pana Boga), są w wydarzeniach, w nas, w naszym życiu. Nasze życie na ziemi jest kruche i przemijalne. Świat przemija. Potrzebujemy mądrości i dystansu w przeżywaniu naszego życia...


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 21,29-33.
Piątek XXXIV Tydzień zwykły
ks. Sławomir Grześniak, proboszcz parafii pw. Św. Idziego w Przedborowie


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 21,29-33.


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...