Jaskółka w świątyni [Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 25 listopada]

Added 25 November 2016 by Internetowy Dom Rekolekcyjny

Tekst: Ps 84, 3-4. 5-6a i 8a

 

Prośba: o łaskę szczodrego korzystania z daru pobożności.

 

1. Psalm 84 przypisywany jest rodzinie kapłańskiej strzegącej wejścia do namiotu, w którym przechowywano Arkę Przymierza. Arka była widocznym znakiem obecności Boga pośród swojego ludu. Psalmista zwraca uwagę na to, że przebywanie w ciagłej, fizycznej bliskości Boga jest wielkim przywilejem i radością. Powoli wczytaj się w pierwsze słowa psalmu. Pozwól sobie poczuć, jak to jest tęsknić do przedsionków Pańskich i jak ciało może wyrażać tę tęsknotę i spełnienie jej.

 

2. Radość z przebywania w bliskości z Bogiem nie jest tylko wytworem ludzkich sił. To Duch Święty w darze pobożności obdarza człowieka umiłowaniem spraw Bożych. Jeśli modlitwa, msza, dobre uczynki i inne praktyki religijne przychodzą Ci z radością i łatwością, to znaczy, że odczuwasz działanie Ducha Bożego w sobie. Jeśli towarzyszy Ci oschłość, to jeszcze nie znaczy, że Bóg nie daje Ci swojej łaski. Może doświadczasz pustyni, w której zaproszony jesteś do jeszcze większej wierności - niczym te jaskółki, które uwiły sobie gniazdo przy ołtarzu. Może się zdarzyć, że Twoje wewnętrzne przyćmione jest przez grzech.

 

W rozmowie końcowej powierz Bogu myśli i uczucia, które powstały na modlitwie. Poproś Ducha o to, byś w pełni umiał korzystać z daru pobożności.

 

Autor: Danuta Prot


0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...