Miłość do drugiego człowieka przezwycięża nasze małości

Added 24 November 2016 by Dom Józefa

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o sprawach przyszłych, apokaliptyczynych, tych, które mają nadejść, do których mamy całe życie się przygotowywać. Każdy z nas stanie przed Bogiem i będzie zdawał sprawę ze swego życia. Mamy się jednak nie lękać. Miłość Boga przezwycięża nasze słabości; nasza małości przezwycięża też miłość do drugiego człowieka. Niech to będzie dzień nadziei!


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 21,20-28.
Czwartek XXXIV Tydzień zwykły
ks. Piotr Bamberski, proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny w Przespolewie


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...