Głowa do góry [Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 24 listopada]

Added 23 November 2016 by Internetowy Dom Rekolekcyjny

Tekst: Łk 21, 20 – 28

 

Prośba o żywą wiarę i głęboką ufność pośród doświadczeń

 

1. Zburzenie Jerozolimy. Dla współczesnych Jezusowi zapowiedź o Jerozolimie „otoczonej, spustoszonej i deptanej…” mogła wydawać się czymś niewiarygodnym, czymś bardzo odległym i trudnym do wyobrażenia. Podobnie i my możemy odczuwać kiedy słyszymy zapowiedzi wydarzeń, które mają towarzyszyć powtórnemu przyjściu Chrystusa. Trudno uwierzyć, że to na co dziś patrzymy – jutro może ulec całkowitemu zniszczeniu. Warto jednak uświadomić sobie, „że przemija postać tego świata”. Jerozolima została zburzona – to stało się faktem. Oczekujemy powtórnego przyjścia Pana, czy rzeczywiście jest to moją nadzieją? Jakie myśli i uczucia mi towarzyszą kiedy o tym słyszę?

 

2. Zbliża się odkupienie. Zburzenie Jerozolimy czy znaki towarzyszące powtórnemu przyjściu Chrystusa mogą wydawać się dramatem, w którym – „my na szczęście” – nie uczestniczyliśmy i nie będziemy uczestniczyć. A jednak „Jerozolima otoczona, spustoszona i deptana…” dotyka również naszego dziś. Każdy kryzys, każde doświadczenie, każda zmiana jest burzeniem tego co stare,  i oczekiwaniem na przyjście nowego. Trudno pośród zgliszcz podnieść głowę i nabrać ducha. A jednak Jezus w dzisiejszej Ewangelii podnosi na duchu i obiecuje, że się zbliża, że jest blisko… Czy wierzę w Jego słowa czasem wbrew temu co widzę, doświadczam, odczuwam?

 

Autor: Iwona Jagiełka


0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...