Dwa prześladowania [Wprowadzenie do modlitwy na środę, 23 listopada]

Added 22 November 2016 by Internetowy Dom Rekolekcyjny

Tekst: Łk 21,12-19

 

Prośba: o łaskę wytrwałości w znoszeniu prześladowań.

 

1. Prześladowanie uczniów. Uczeń Jezusa będzie poddany próbie. Jego życie będzie ocalone poprzez wytrwałość z jaką będzie współpracował z Jezusem w tym trudnym czasie prześladowań. Na czym polega ta wytrwałość? Na wierze w Słowo Jezusa, że Duch Święty będzie przez niego przemawiał; na postawie przebaczania najbliższym członkom rodziny sprzeciwiającym się jego bliskości z Jezusem; na znoszeniu faktu, że ze względu na wiarę niektórzy będą okazywali mu jawną niechęć i pogardę; na całkowitym zaufaniu Bogu. Co rodzi się we mnie rozważając to Słowo? Porozmawiam o tym z Jezusem.

 

2. Prześladowanie wewnętrzne. Spojrzę na prześladowanie w aspekcie mojego serca. Nieprzyjaciel natury ludzkiej jest ojcem kłamstwa (J 8,44) i tym, który dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem naszym (Ap 12,10). To on często wyciąga nasze sumienia przed sąd, aby tam dać nam do zrozumienia, że jesteśmy nic nie warci i niegodni nazywać się uczniami Jezusa. Szatan ostatecznie chce doprowadzić nas do niewiary w Boże miłosierdzie; do rozpaczy, która zaciemnia ostatnie skrawki wiary w Bożą miłość. Bóg jednak jest większy od naszych prześladowców: „włos z głowy wam nie zginie” (Łk 21,18). Na czym polega obecnie moja wewnętrzna walka? Czy prowadzę ją wespół z Jezusem?

 

Autor: Michał Kłosiński SJ


0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...