Pan jest Królem [Wprowadzenie do modlitwy na wtorek 22 listopada 2016]

Added 22 November 2016 by Internetowy Dom Rekolekcyjny

Tekst: Ps 96

 

Prośmy dziś Pana o łaskę życia z Jezusem i w Jezusie

 

 

1. Dzisiejszy psalm uroczyście oznajmia, iż Pan jest królem. W niedzielę cały naród wybrał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Króla, było to ważne wydarzenie. Liturgia dała nam dziś ten konkretny psalm, nad którym warto pochylić się w kontekście ostatniego wydarzenia, które miało miejsce w naszej ojczyźnie, ale również zobaczyć, czy i jak Chrystus króluje w moim osobistym życiu…

 

2. Autor psalmu bardzo mocno zaznacza wkroczenie Chrystusa jako Króla poprzez obecność w Jego gronie licznych sług, też licznych zastępów kosmicznych jak obłoków, ognia, błyskawic… Popatrz na Chrystusa jako Króla wszechświata, który jest Dawcą życia i prawdy, który jest Źródłem życia… Jezus króluje z krzyża, gdyż poprzez krzyż zwyciężył szatana, grzech i śmierć. Zmartwychwstał dając i nam nadzieję, na zmartwychwstanie i nowe życie z Nim i w Nim! Jezus Chrystus jest Panem życia i Królem królestwa nie z tego świata, czyli królestwa wiecznego… Rozwesel się wraz z psalmistą, który zachęca do oddania chwały Boskiemu Królowi, Panu wszechświata i historii…

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Jastrząb


0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...