Czy jesteś Jego przyjacielem?

Added 22 November 2016 by Dom Józefa

Na świecie nieustannie cierpią chrześcijanie, są prześladowani. Złożyć ofiarę - to nie jest prosta rzecz, do ofiary trzeba dojrzeć, ofiarę trzeba w sobie już nosić...
Istotą naszej wiary jest Ten, który jest Obecny. Chodzi o to, by z Nim się spotkać, a spotykając, dorosnąć do tego, by być gotowym... Czy jesteś Jego przyjacielem, czy znasz Go po imieniu?


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 21,5-11.
Wtorek XXXIV Tydzień zwykły
ks. Piotr Machała, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...