Nie mów Bogu, jak wielkie są Twoje problemy, tylko powiedz im, jak wielkiego masz Boga [TWÓJ KRÓL - Uroczystość Chrystusa Króla]

Added 20 November 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Jezus Chrystus naprawdę jest Królem Wszechświata. Królestwo, które Jezus przyszedł założyć, jest w Twoim sercu: tam możesz spotykać się z Jezusem, Jego Ojcem i Duchem Świętem, tam doznajesz błogości i niepokoju, który prowadzi Cię do jeszcze głębszego poznania Twojego Króla. Masz do Niego, który jest samą Miłością, dostęp w każdej chwili. I pamiętaj, że On jest Wszechmocny!


Komentarz do Ewangelii na niedzielę 20 listopada. Przeczytaj: Łk 23,33-43.
XXXIV Niedziela zwykła Rok C, Uroczystość Chrystusa Króla
o. Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...