Dlaczego Zacheusz mnie zawstydza?

Added 15 November 2016 by Dom Józefa

Zacheusz - zamożny, wykształcony, ale w oczach ludzkich zdrajca, który dorobił się w sposób nieuczciwy, dla wielu ktoś przegrany. Odnajdujesz coś z siebie w nim?


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 19,1-10.
Wtorek XXXIII Tydzień zwykły
ks. Michał Świgoniak, Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...