MĘCZENNICY XXI WIEKU [film]

Added 14 November 2016 by Dom Józefa

"Jesteśmy zwolennikami Jezusa z Nazaretu, jesteśmy z tego dumni". Obejrzyj dokument o sytuacji chrześcijan w Iraku.

VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, obchodzony był 13 listopada 2016 r. pod hasłem "Pokój dla Iraku".


II część Kongresu Prześladowanie chrześcijan w XXI wieku - FILM "MĘCZENNICY XXI WIEKU" podsumowanie ks. Paweł Kaczmarczyk, Pomoc Kościołowi w potrzebie, Poznań


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...