Świątynia to miejsce oddawania czci Bogu

Added 9 November 2016 by Dom Józefa

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje nasze myśli i serca w stronę świątyni, do której udał się na święto Paschy. Jezus usuwa ze świątyni to, co nie służy oddawaniu czci Bogu. My sami na mocy chrztu jesteśmy świątynią Boga - każdy osobno i wszyscy jako Kościół. Jak dbasz o świątynię swojego życia i jak dbasz o świątynię, w której zostałeś ochrzczony, o parafię, do której przynależysz?


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: J 2,13-22.
Środa XXXII Tydzień zwykły, Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
ks. Mariusz Kubisiak, parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...