On sam jest naszym Sługą

Added 8 November 2016 by Dom Józefa

Matka Teresa, która czyniła tak wiele dzieł miłosierdzia, mówiła o sobie, że jest tylko małym ołówkiem w rękach Boga. Jej słowa są echem słów z dzisiejszej Ewangelii. Słowa o słudze nieużytecznym mogą nam się wydawać niezrozumiałe, niesprawiedliwe: dlaczego "nieużyteczni", dlaczego nie oczekiwać słusznej wdzięczności? Jak rozumieć te słowa? Posłuchaj!


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 17,7-10.
ks. Aleksander Gendera, proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...