Potrzebujesz przebaczenia...

Added 7 November 2016 by Dom Józefa

Miłość ludzka nigdy nie "jest" - ciągle się staje. Bo człowiek jest zawodny... Rozum pomaga nam dostrzec, co służy dobru naszemu i innych. Biada, które słyszymy w Ewangelii, dotyczy tych sytuacji, kiedy wiem, że coś jest złego, a celowo po to sięgam, i jeśli to dodatkowo powoduje, że ktoś inny po to sięgnie. Jak właściwie posługiwać się rozumem?


Komentarz do Ewangelii na co dzień. Przeczytaj: Łk 17,1-6.
Poniedziałek XXXII Tydzień zwykły
o. Izaak Kusion, Zakon Braci Mniejszych w Choczu


Dom Józefa

Dom Józefa

Kalisz

telewizja internetowa

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...