Zajmijmy się chwilą obecną. Tym co jest tu i teraz. Ewangelia z dnia 6 listopada 2016 r.

Added 6 November 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 6 listopada 2016. Przeczytaj: Łk 20,27-38 . XXXII Niedziela zwykła Rok C
Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...