Zechciej osobiście [Komentarz do Ewangelii na niedzielę]

Added 30 October 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Zacheusz chciał OSOBIŚCIE zobaczyć Jezusa. Jezus jest zawsze gotowy na spotkanie. On szuka sposobu, byśmy my chcieli Go spotkać. Po spotkaniu z Nim ludzie się przemieniają: Zacheusz oddał połowę majątku ubogim, a skrzywdzonym przez niego gotowy był oddać poczwórnie. Radość życia obudziła się w Nim - czy chcesz też Ty jej zaznać?


Komentarz do Ewangelii i pozostałych czytań na niedzielę 30 października 2016. Przeczytaj: Mdr 11,22–12,2; 2 Tes 1,11–2, 2; Łk 19,1–10.
XXXI Niedziela zwykła Rok C
o. Jan Paweł Konobrodzki OSB, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...