Szacunek dla prawdy w środkach społecznego przekazu - Papieskie intencje modlitewne na październik 2016 r.

Added 20 October 2016 by Jezuici

Często zastanawiam się, jak środki społecznego przekazu można oddać na służbę kultury spotkania?

Potrzebujemy informacji, która będzie prowadziła do zaangażowania dla dobra ludzkości i całej planety.

Złączcie się ze mną w tej prośbie.

Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Czy pomożesz mi rozpowszechnić tę intencję?
Papież FranciszekPapieska intencja modlitewna na październik 2016 r.


0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...