Naprzykrzaj się Bogu [Ewangelia z dnia 16 października 2016 (Łk 18, 1-8)]

Added 16 October 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Czy wątpisz w słowa, że Bóg weźmie w obronę, swoich wybranych?Jeśli wierzysz że żywe Słowo jest skuteczne zdolne określić pragnienia i myśli serca. Sprawdź to od razu. Zacznij Mu się naprzykrzać.

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 16 października 2016. Przeczytaj: Łk 18,1-8. XXiX Niedziela zwykła Rok C; tu podpisujemy także: o. Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...