To nie twoja zasługa i twój wysiłek są motorem wydarzeń

Added 2 October 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

To, co się dobrego w Tobie dzieje, to dzieje się dzięki mocy Bożej. To nie twoja zasługa i twój wysiłek są motorem wydarzeń - one są ważne, są twoim wkładem, ale z łaski Chrystusa jesteś tym, czym jesteś.

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? (...) Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory i wybuchają waśnie - skarży się prorok Habakuk. Taki los gotują sobie nawzajem ludzie. Jezus proponuje nam zdrowe zasady - ich zachowanie jednak kosztuje. Ale warto! Odważysz się? Bóg nie zostawi cię samego. Posłuchaj!


o. Jan Paweł Konobrodzki OSB
Komentarz do Ewangelii na niedzielę 2 października 2016. Przeczytaj: Łk 17,5-10.
XXVII Niedziela zwykła Rok C


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...