Ciasne drzwi oczyszczą cię z niepotrzebnego bagażu, nadmiaru rzeczy i zabezpieczeń

Added 21 August 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Przez ciasne drzwi nie przejdziesz z bagażem. Ciasne drzwi to oczyszczanie, przejdzie przez nie ten, który zaufa tylko Bogu i porzuci wszelką nieprawość w stosunku do drugiego człowieka, ten, który pozwoli się Bogu integrować w sobie.

Ewangelia na 21 sierpnia 2016 - komentarz. Przeczytaj: Iz 66, 18-21; Hbr 12, 5-7. 11-13; Łk 13, 22-30


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...