Czy wypada się targować z Bogiem na modlitwie?

Added 17 July 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Upór w postawie Abrahama może być dla nas prawdziwą inspiracją. Bóg czeka, byśmy mu się narzucali, a On chce nam dać swoje dary.


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...