Więź wiary i miłości z Jezusem jest najważniejsza - o resztę się nie martw

Added 2 July 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Ewangelia na 2 lipca - komentarz

Ludzie po owocach poznają, czy niesiesz pokój, czy skłaniasz się ku pieniądzom. Jezus wyzwala do radości życia. Uczniowie mają iść boso - nie podejmować walki, głosić pokornie i nie załatwiać przy tym swoich prywatnych spraw.


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...