Spotkaj Twojego Mistrza

Added 19 June 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Ewangelia na 19 czerwca. Wybieraj tak, jak On nauczał, a zachowasz swoje życie od przegranej. Przede wszystkim wtedy, kiedy upadniesz, mów do Niego, proś. Nie zatrzymuj się na regułkach - spotkaj Twojego Mistrza.


Czytania:
Za 12, 10-11
Ga 3, 26-29
Łk 9,18-24


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...