Dług // komentarz liturgiczny // 11. Niedziela Zwykła

Added 12 June 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
2 Sm 12, 1. 7-10. 13
Ga 2, 16. 19-21
Łk 7, 36 – 8, 3

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB

codzienne komentarze liturgiczne: http://goo.gl/i9A6iO
inne komentarze znajdziesz tutaj: http://goo.gl/wuD2Sf

pozdrawiamy
Redakcja PSPO
http://www.ps-po.pl


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...