Nie czekaj // komentarz liturgiczny // 10. Niedziela Zwykła

Added 5 June 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
1 Krl 17, 17-24
Ga 1, 11-19
Łk 7, 11-17

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...