Jak setnik // komentarz liturgiczny // 9. Niedziela Zwykła

Added 29 May 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
1 Krl 8, 41-43
Ga 1, 1-2. 6-10
Łk 7, 1-10

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...