Komentarz na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa // O. Opat Szymon Hiżycki OSB

Added 29 May 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...