Wielki szacun // komentarz liturgiczny // Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Added 15 May 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Dz 2, 1-11
1 Kor 12, 3b-7. 12-13
J 20, 19-23.

Prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...