Szukaj prawdy // komentarz liturgiczny // Uroczystość Najświętszej Trójcy

Added 15 May 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Prz 8, 22-31
Rz 5, 1-5
J 16, 12-15.

Prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...