Dobry zasięg // komentarz liturgiczny // Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Added 8 May 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Dz 1, 1-11
Ef 1, 17-23
Łk 24, 46-53

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...