Byłeś fujarą? // komentarz liturgiczny // 4. Niedziela Wielkanocna

Added 24 April 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Dz 13, 14. 43-52
Ap 7, 9. 14b-17
J 10, 27-30 |

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...