Przestań się lękać // komentarz liturgiczny // 3. Niedziela Wielkanocna

Added 24 April 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Dz 5, 27b-32. 40b-41
Ap 5, 11-14
J 21, 1-19 lub J 21, 1-14 |

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...