Szukaj śladów // komentarz liturgiczny // 2. Niedziela Wielkanocna

Added 24 April 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Dz 5, 12-16
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
J 20, 19-31 |

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...