Przestań płakać // komentarz liturgiczny // Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Added 22 April 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Dz 10, 34a. 37-43
Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-8
J 20, 1-9 |

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...