Życie w obfitości // komentarz liturgiczny // 6. Niedziela Wielkiego Postu

Added 22 April 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Łk 19, 28-40
Iz 50, 4-7
Flp 2, 6-11
Łk 22, 14 – 23, 56
lub Łk 23, 1-49 |

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...