Dostąpić przemiany // komentarz liturgiczny // 4. Niedziela Wielkiego Postu

Added 22 April 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Liturgia Słowa:
Joz 5, 9a. 10-12
2 Kor 5, 17-21
Łk 15, 1-3. 11-32 |

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...