Kilka słów o Słowie 2 IV 2016

Added 2 April 2016 by o. Michał Legan OSPPE

Mój komentarz do Ewangelii na piątek, 2 kwietnia 2016
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii Mk 16,9-15


o. Michał Legan OSPPE

o. Michał Legan OSPPE

Częstochowa

Paulin, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...