Kilka słów o Słowie 1 IV 2016

Added 1 April 2016 by o. Michał Legan OSPPE

Mój komentarz do Ewangelii na czwartek, 1 kwietnia 2016.
Zachęcam, by przeczytać najpierw fragment Ewangelii J 21,1-14.


o. Michał Legan OSPPE

o. Michał Legan OSPPE

Częstochowa

Paulin, wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...