Więź seksualna to więcej niż seks (o. Karol Meissner OSB)

Added 15 March 2016 by 2ryby.pl

http://2RYBY.PL Seks powinien być wyrazem więzi. Całe życie seksualne powinno być gestem, znakiem tego, co łączy współmałżonków.


2ryby.pl

2ryby.pl

Wrocław

O złożonych problemach w 3,5 minuty

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...