Ucieczka w doznania seksualne (o. Karol Meissner OSB)

Added 15 March 2016 by 2ryby.pl

http://2RYBY.PL
Czy źródłem naszych uzależnień jest świadoma i dobrowolna decyzja, czy może winę można przypisać naszej wrodzonej podatności na różnorodne bodźce? Jak rodzi się mechanizm uzależnienia? Czy mamy na niego wpływ?


2ryby.pl

2ryby.pl

Wrocław

O złożonych problemach w 3,5 minuty

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...