Czym jest Boże miłosierdzie? // rekolekcje wielkopostne // odcinek 1

Added 10 February 2016 by Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Według dość powszechnego odczucia miłosierdzie jest synonimem litości, często dodatkowo kojarzoną ze słabością. Miłosierny to ten, który ma przewagę, ale nie korzysta z niej, okazując swego rodzaju łaskawość i dając podległej mu osobie doświadczyć tego właśnie typu „miłosierdzia”. Taka perspektywa każe ujmować strony relacji jako drastycznie od siebie odległe, a dystans między nimi, zamiast ulec skróceniu, pogłębia się, bo także litość potrafi dotkliwie upokorzyć osobę na nią skazaną.

W pierwszym odcinku wielkopostnych rekolekcji portalu PSPO ojciec Włodzimierz Zatorski mierzy się z tym stereotypowym ujęciem kwestii miłosierdzia i zwraca uwagę na jego słabe strony. Opierając się na przekazie biblijnym tyniecki mnich ukazuje nam zupełnie inne oblicze tej tajemnicy. W samym Piśmie Świętym nie mam do czynienia z jednym tylko rodzajem miłosierdzia, to zaś, co kryje się pod tym polskim słowem, w tekście oryginalnym obfituje w dodatkowe znaczenia.


Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Centrum Duchowości Benedyktyńskiej

Tyniec

Pokazujemy jak dzięki duchowości benedyktyńskiej wejść w głębszą relację z Bogiem

Show profile

0 commments

Loading...

More from this Guide

Loading...