Floribeth Moraz Diaz - uzdrowiona za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Added 4 February 2016 by Chrystusowcy.us

Świadectwo cudownego uzdrowienia Floribeth Moraz Diaz, które było dowodem do kanonizacji św. Jana Pawła II.


Chrystusowcy.us

Chrystusowcy.us

Chicago

duszpasterstwo chrystusowców na kontynencie północnoamerykańskim

Show profile

More from this Guide

Loading...